Kāda ir svētā gara vadība?

Satura rādītājs:

Kāda ir svētā gara vadība?
Kāda ir svētā gara vadība?
Anonim

Svētā Gara vadība ir pieejama visiem cienīgiem Baznīcas locekļiem. 2. Nefija 31:12: “ Kas ir kristīts Manā Vārdā, tam Tēvs dos Svēto Garu” Mācība un Derības 76:116: „Dievs dāvina [Svēto Garu] uz tiem, kas viņu mīl un šķīstījās viņa priekšā.”

Kā ļaut Svētajam Garam vadīt?

Ļaujiet Svētajam Garam vadīt

Lūdziet, lai Tas Kungs jūs piepilda ar Savu Garu Lūdziet, lai jūs staigātu Garā. Visas dienas garumā vērojiet un klausieties iespējas paklausīt Gara pamudinājumiem. Kad jūs savā garā jūtat, kas jums jādara (un tas atbilst Svētajiem Rakstiem), tad dariet to.

Kāpēc mums ir vajadzīga Svētā Gara vadība pirms lēmuma pieņemšanas?

Tas ir Svētais Gars, kas var vadīt mūsu izvēli, pat ja mums ir brīvība tās izdarīt… Dieva un Jēzus Svētajam Garam ir vieta mūsu lēmumu pieņemšanā. Viņš ir mūsu ceļvedis, mūsu gaismas avots un patiesības ceļa atklājējs. Uzticēsim viņam savus lielos vai mazos lēmumus!

Kādas ir 7 Svētā Gara īpašības?

Septiņas Svētā Gara dāvanas ir gudrība, sapratne, padoms, stingrība, zināšanas, dievbijība un Kunga bailes Lai gan daži kristieši tās pieņem kā galīgu sarakstu īpašas īpašības, citi tos saprot tikai kā piemērus Svētā Gara darbībai caur ticīgajiem.

Kā zināt, ka Svētais Gars ir tevī?

5 pazīmes, ka tevī ir Svētais Gars

  • 1) Pārvēršana.
  • 2) Augšana gara augļos.
  • 3) Svētā Gara vadība.
  • 4) Runāšana mēlēs.
  • 5) Stipro alkoholisko dzērienu pārbaude.

Dzīvi mainoša lūgšana par Svētā Gara vadību

A Life Changing Prayer For The Guidance Of The Holy Spirit

A Life Changing Prayer For The Guidance Of The Holy Spirit
A Life Changing Prayer For The Guidance Of The Holy Spirit

Populārs temats